Ежедневен паталон в сив меланж
Ежедневен паталон в кафяв меланж
Широк панталон в зелено
Широк панталон в черно